Чистят река край Разград

Чистят река Бели Лом край Разград със 65 833,33 лв. без ДДС. Обществената поръчка е за почистването на коритото на реката от дървета, дънери, храсти и битови отпадъци.

Общата дължина на участъка, който ще се разчиства, е 14,5 км и минава през землищата на с. Дряновец, с. Осенец, с. Гецово и Разград.

На стеснените места ще се възстанови профилът, осигуряващ преминаването на оразмерителните водни количества по трасето на реката. За да се подсигури проводимостта на р. Бели Лом, преминаваща през населените места на територията на община Разград.

Крайният срок за подаването на оферти е 17 май 2021 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top