Ремонтират пловдивска гимназия

Ремонтират класни стаи, коридор, стаята на домакина и тази на помощния персонал в ЕГ „Иван Вазов“ в Пловдив. За целта Руската гимназия е обявила обществена поръчка. Стойността й е 31 900 лв. без ДДС.

Трябва да бъдат подменени съществуващата настилка с ламинат; осветителните
тела; демонтаж на наличните шкафове и подиум; пребоядисване на стените, цоклите, тавана и отоплителните радиатори.

Оферти се приемат до 1 юни.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top