Нарушения при всяка трета поръчка у нас

проверяват

Нарушения при близо една трета от над 1 500 обществени поръчки на обща стойност един милиард и 200 милиона лева е установила проверка. Институтът за пазарна икономика анализира нарушенията, като се позовава на Годишния доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2020 г.

Половината от нарушенията са свързани с неспазване на срокове, непубликуване на информация и пропуски при оформянето на документите, но в другата половина от случаите има съществени нарушения.

Сред тях са неоснователно проведени процедури, поръчки, при които възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите, сключване на анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени и срокове за изпълнение, както и невъзложени обществени поръчки при наличие на всички законови основания за това в 161 от случаите.

Според оценката на експертите обаче през миналата година има спад на опорочените поръчки.

Анализът показва и друга тенденция – след стартирането на електронните обществени поръчки към споменатите грешки се добавят и нови, основно технически, свързани с откриването на процедурите в централизираната автоматизирана информационна система.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top