Кърпят дупки в Родопи

кърпят

Кърпят дупки в община Родопи. Местната администрация  търси изпълнител, който да поддържа уличната мрежа в населените места в общината.

Според обявената обществена поръчка е предвидено кърпене на дупки, полагане на нови бордюри, полагане на тактилни плочи, възстановяване на тротоарни настилки.

Стойността на поръчката е 792 916 лв. без ДДС.

 Оферти се приемат до 12 юли 2021 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top