Община Хасково пусна поръчки за близо 20 млн. лв.

Община Хасково пусна обществени поръчки за общо 19 000 000 лв. без ДДС. Те са за сметопочистването и зимната поддръжка.

За сметопочистването е за 18 500 000 лв. ​Поръчката включва събиране и извозване на битови отпадъци от територията на Хасково до Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в землището на село Гарваново, както и миене и метене в града. ​При снеговалеж през зимата се извършва ръчно почистване на на обслужващите територии. Дейността включва и обслужване на коритата на реките Хасковска и Бели кладенец. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 3 септември.

На същата дата ще бъдат разгледани и офертите за снегопочистването. Поръчката е за 580 000 лв.. Тя е разделена на 3 обособени позиции. Първата обхваща общинските пътища и улиците в селата.

Втората е за снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на Хасково, попадащи в участък “А” за кварталите “Орфей” І, “Орфей” ІІ, “Република”, “Изгрев”, “Възраждане”, “Дружба” І, “Дружба” ІІ, “Остров Куба”, “Ручока”, “Градска градина”, “Бадема” и частично “Кенана”. Това са кварталите на север от река Хасковска с изключение на булевардите, попадащи в участъка и улиците в квартал “Център” и в Източна индустриална зона, които ще снегопочистват и опесъчават от общинското предприятие “Екопрогрес”.

Трета обособена позиция е за снегопочистване и опесъчаване на уличната мрежа в кварталите на Хасково, попадащи в участък “Б”. Там са “Овчарски”, “Тракийски”, “Македонски”, “Хисаря”, “Младежки хълм”, “Воеводски”, “Училищни”, “Каменни” и “Болярово”. Тези квартали са на юг от река Хасковска, с изключение на булевардите, попадащи в участъка и улиците в Южна индустриална зона, които ще снегопочистват и опесъчават също от “Екопрогрес”.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top