Ремонтират железния мост в Новачене

Ремонтират железния мост в Новачене. Община Ботевград обяви обществената поръчка за ремонт на мостовото съоръжение на река Рударка за 133 766,67 лева без ДДС.

Ще бъдат отстранени повредите по основните елементи на моста. Ще бъде възстановена носимоспособността на конструкцията, за да се гарантира възможността за дългогодишната нормална експлоатация на съоръжението. Ще бъде реконструирано и пътното платно и подходите към него.

Оферти се приемат до 26 август 2021 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top