Ремонтират покрива на Централния военен клуб

Ремонтират покрива на Централния военен клуб. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” обяви обществена поръчка за неотложен ремонт на част от покрива за 7 665.27 лв. без ДДС.

Сградата  е построена в края на XIX век. Тя е обявена за архитектурно-строителен и художествен паметник на културата с национално значение.

Постройката е съставена от отделни части с различна височина и функционално предназначение: южно и западно крило, разположени под прав ъгъл, концертна зала и библиотека. В източния и северния край на двете крила и за връзка между тях са изградени кули.

Покривът на сградата е многоскатен и е разположен на различни нива. Една част от него е покрита с керамични керемиди, друга част е покрита с ЛТ ламарина, а трета – с поликарбонатни плоскости. През годините са извършвани частични ремонти на покривното покритие.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top