Правят модерен комплекс от руини в Тервел

Правят модерен комплекс от руини в Тервел. Рушаща се триетажна сграда в центъра на града обаче ще бъде конструктивно обследвана преди да бъде преустроена в модерен жилищен комплекс.

Общината обяви обществена поръчка за конструктивно обследване на зданието, за да разполага с достоверна информация за състоянието на обекта. Това е първа стъпка преди да се пристъпи към възлагане на технически проект за преустройството на сградата. Сданието е строено през 80-е години на миналия век, последно е било собственост на Висшия съдебен съвет, но през 2020 г. бе предоставено на общината от Министерския съвет.

Предвижда се по-голямата част от площта в новия комплекс да бъде използвана за общински жилища за млади семейства и специалисти, които общината възнамерява да привлече. В зона с отделен вход ще бъде изграден кризисен център за жени и деца при сигнали за домашно насилие, или възрастни хора, изоставени от близките си.

Оферти се приемат до 8 ноември 2021 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top