Обновяват музей с над 2 млн. лв.

Обновяват музей в Старата столица с над 2 милиона лева. Община Велико Търново обяви обществена поръчка за ремонта на музей „Възраждане и Учредително събрание“.

Сградата на музея е 4-етажна, със застроена площ 1210 кв. м. и разгъната застроена площ 4200 кв. м. Прогнозната стойност на нейното обновяване е 2 273 617,19 лв. без ДДС.

Ще се извърши реконструкция и обновяване на сградата и прилежащите пространства на обекта. Ще бъдат демонтирани прозорци, врати, подови настилки и стенни покрития в различните помещения, които ще бъдат подменени.

Ще бъде подменена електрическата инсталация и осветителните тела, ще се изгради СОТ и видеоконтрол, аварийна оповестителна система и пожароизвестителна система. Ремонт ще се извърши и на канализацията и сградния водопровод, ще се положи нова тротоарна настилка.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top