Преобразяват пловдивски булевард с 4.5 млн. лв.

Преобразяват пловдивски булевард с 4.5 млн. лв.  Община Пловдив стартира обществена поръчка за реконструкцията на бул. “Хаджи Димитър“ в участъка от Коматевски пътен възел до улица “Царевец“ в район “Западен”.

В обхвата на поръчката влиза подмяната на паважната настилка с асфалтова, подмяна на тротоарите, изграждане на джобове за контейнери за смет, поставяне на антипаркинг колчета, подмяна на тръбопровод, подмяна на канализация, изграждане на велоалея, подмяна на уличното осветление с LED, поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка.

Поръчката е с прогнозна максимална стойност 4 500 000 лева с ДДС.  Въвеждането в експлоатация на завършения обект трябва да стане не по-късно от 30 ноември 2023 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top