Община Минерални бани дава близо 4 млн. лв. за селски водопровод

Община Минерални бани дава близо 4 милиона лева за смяна на селски водопровод. Обявена е обществена поръчка за рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа и довеждащ водопровод на село Сираково.

Прогнозната стойност на поръчката е 3.7 млн. лв. без ДДС.

Предвижда се подмяна на етернитовите тръбопроводи по улици в регулационните граници на селото с обща дължина близо 6 км. По отношение на довеждащия водопровод от Помпена станция „Сираково“ до вътрешната водопроводна мрежа на Горно Сираково е планирана рехабилитация с полагане по ново трасе, попадащо изцяло в обхвата на полски път.

Офертите ще бъдат отворени на 21 март 2022 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top