Вдигат нов мост в Елховец

Вдигат нов мост над река Елховска в село Елховец. Община Рудозем обяви обществена поръчка за 315 670.82 лева без ДДС.

Заради обилни дъждове, старият мост над р. Елховска на вътрешна улица в село Елховец, водеща към махала Уручевска,  пропадна. Той беше широк 4 м и дърлъг 6,50 м.  В момента съоръжението не е годно за използване и е необходимо да се изгради нов мост над реката.

Съгласно техническата спецификация към обществената поръчка мостовото съоръжение следва да се предвиди с един отвор, като устоите се проектират и изпълняват по брега на естествения отвор на р. Елховска. Начинът на фундиране и дълбочината следва да се съобразят с инженерно-геоложкият доклад, както и с хидроложките и хидравлични проучвания.

В участъците преди и след устоите проектът предвижда да се извърши укрепване на брега.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top