Столичният район „Кремиковци” дава 1 млн. лв. за ремонти

Столичният район „Кремиковци” пусна обществена поръчка за ремонти за 1 млн. лева.

Избраната фирма ще трябва да осъществи ремонти на обекти и съоръжения от транспортната инфраструктура в района. Като срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца.

Предвиждат се и дейности по благоустрояване на междублоковите пространства, ремонт на тротоари, настилки и алеи, стълбища, мостове и др.

Оферти се приемат до 7 април 2022 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top