Дават близо 3 млн. лв. за сметопочистване на села

Дават близо 3 млн. лв. за сметопочистване на села

Дават близо 3 млн. лв. за сметопочистване на хасковските села. Община Хасково обяви обществена поръчка за събиране и извозване на битови отпадъци от селата до Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в землището на село Гарваново. Прогнозната й стойност е 2 820 000 лв. без ДДС.

Поръчката е за 5 г. и се обявява преди изтичането на сегашния договор. Тя включва доставка, разполагане и поддръжка на нови съдове за битови отпадъци, събиране на отпадъците и транспортирането им до депото край Гарваново. Фирмата ще трябва да събира и нерегламентирано изхвърлените битови и други отпадъци около точките за събиране.

Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 29 април 2022 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top