Строят нови паркоместа в Ботевград

Строят паркоместа за живущите в блок в Ботевград. Община Ботевград обяви обществена поръчка за ремонт на пространство край многофамилната жилищна сграда на ул. „Извор“ № 2. Целта на проекта е благоустрояване на поземления имот и обособяване на паркоместа за живущите в жилищната кооперация.

Прогнозната стойност на поръчката е 83 330 лева без ДДС.

Оферти се приемат до 30 май 2022 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top