2,5 млрд. лева са похарчени в ИТ търгове по ЗОП за последните 16 г.

%d0%b8%d1%82-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5Близо 2,5 млрд. лева са похарчени в ИТ търгове по Закона за обществени поръчки (ЗОП) през последните 16 години, но само 18% от частните лица у нас ползват публичните е-услуги, съобщиха от независимата агенция за пазарни проучвания и анализи CBN.

Сключени са 6500 договора по ЗОП за 1,8 млрд. лв. за този период, като заедно с анексите и добавките сумата на ИТ харчовете стига 2,5 млрд. лв. За тези 16 лета възложителите са  общо 230.  Те са сключили договори с 1500 компании от ИТ сектора. Първите 10 компании по спечелени ИТ търгове държат 40% от тяхната стойност. А първите 10 възложители, сред които Министерство на финансите, Министерски съвет, Държавен фонд „Земеделие” и НЗОК са изразходвали 54% или около 1 млрд. лева от ИТ инвестициите.

Исторически пик в стойността на договорите в ИТ търговете по ЗОП има през 2015 г., когато продажбите на хардуер в ИТ търговете превишават 60 млн. лева.

По данни на Евростат за периода 2013-2015 г. обаче България е на едно от последните места в Европейския съюз по ползване на публични е-услуги от частни лица. Тоиз показател средно за ЕС 28 е 50%. На опашката ние сме след Гърция, дори след Турция и Македония, които все още не са членове на Европейския съюз.

Докато през 2013 г. около 23% от гражданите у нас са ползвали публични е-услуги, през 2015 г. делът им е паднал до 18%, т.е. само двама от десет души имат допир до електронното управление. За сравнение в Естония публичните е-услуги се ползват от 81% от хората или от осем на всеки десет граждани.

България обаче има висок потенциал за масовизиране на е-услугите. 59% от домакинствата у нас разполагат с компютър и макар на ниво ЕС да сме последни по този показател, все пак той е предпоставка всеки втори жител под някаква форма да ползва е-услуги.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.

top