Поръчка за рекламно-информационни материали пусна екоминистерството

Обществена поръчка за изработка и доставка на рекламно-информационни и печатни материали с прогнозна стойност 289 900 лв. без ДДС обяви Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Повечето изделия ще бъдат изработени от еко материали. Срокът на изпълнение е до края на 2017 г. Бюджетът от 173 400 лв. без ДДС ще бъде осигурен по Оперативна […]

Още информация

top