НС обяви обществена поръчка за поддръжка на сайта си

обществена поръчкаНародното събрание обяви обществена поръчка за Поддръжка на Интегрираната информационна система на Народното събрание и свързаните с нея официални уеб портал на Народното събрание и уеб сайт на Държавен вестник, както и синхронизирането на данните между тях. Процедурата стартира на 29 юли, срокът за получаване на офертите е до 9 август, 17,30 ч. Поръчката е с прогнозна стойност от 50 000 лв без ДДС.

Пълна документация за обявената обществена поръчка може да намерите тук.

Важно за участниците в търгове за обществени поръчки: От април 2016 година Законът за обществените поръчки позволява представянето на застраховка, вместо банкова или парична гаранция при изпълнение на обществена поръчка. Работата със застраховки е утвърдена практика в повечето страни от Европейския съюз заради множеството предимства на този тип гаранционен продукт – адекватна цена, избягване на блокирането на средства и сътрудничество, насочено към адекватното изпълнение на поръчките в установения срок. Научете още за застраховка Финансова гаранция. На българския пазар тя се предлага от няколко застрахователни компании чрез Инстрейд Застрахователен брокерСвържете се с нас, за да обсъдим Вашите нужди и да Ви предложим подходящия за Вас продукт.


top