МВР с поръчка за ERP система

МВР, Дирекция Комуникационни и информационни системи, обяви процедура за лицензиране и внедряване на интегрирана информационна система за управление на ресурсите (ERP) във ведомството. Проектът ще струва до 6 млн. лв. без ДДС.   Системата ще обхване няколко сектора. Това са “Счетоводство и парични средства”, “Бюджетиране и контрол”, “Управление на дълготрайните активи”. Както и “Складово стопанство”, […]

Още информация

Община Русе пусна поръчка за материали за 5 общински дружества

Община Русе обяви обществена поръчка за доставката на различни материали за нуждите на пет общински предприятия. Това са “Комунални дейности”, “Паркстрой”, “Русе арт”, “Спортни имоти” и “Обреден дом”.   При определянето на изпълнители за различните доставки с 60% тежест ще бъде предлаганата цена, а останалото ще зависи от сроковете на изпълнение.   Общият бюджет е […]

Още информация

МБАЛ “Света Марина” с поръчка за лекарства за 30 млн. лв.

МБАЛ „Св. Марина” ЕАД Варна обяви обществена поръчка за доставчици на медикаменти. Лекарствата са за лечение на онкологични заболявания и хемодиализа. Прогнозният бюджет за закупуването им е 30.4 млн. лв. без ДДС.   Търгът е разделен на 164 позиции. Срокът на договорите, които ще се сключат с избраните фирми, ще бъде 13 месеца.   Оферти […]

Още информация

Ваучери за храна на служителите си осигурява групата на ЕВН

Ваучери за храна на служителите си ще осигурят с общ конкурс 4 дружества от групата на ЕВН. Това са “Електроразпределение Юг” ЕАД, “ЕВН България Топлофикация” ЕАД, “ЕВН България Електроснабдяване” EАД и “ЕВН Център за услуги” ЕООД. Общият бюджет за целта е 23.3 млн. лв. без ДДС.   Прогнозно, необвързващо количество за отпечатани ваучери за период […]

Още информация

Община Шумен купува 725 “бобъра” за смет

Община Шумен обяви обществена поръчка за закупуване на нови „бобъри” за боклук. 398 750 лв. без ДДС е стойността на поръчката за новите казани за смет, необходими за дейността на ОП „Чистота“.   Предишната обществена поръчка беше за 333 500 лв. без ДДС. Но се провали, защото от общината не харесаха казаните на фирмата, която […]

Още информация

Без обществени поръчки за лекарства без алтернатива

Без обществена поръчка ще става снабдяването с лекарства, които нямат алтернатива. Около тази идея се обединиха депутатите от парламентарната здравна комисия, за да няма забавяне на лечение.   Промяната засяга лекарствата за редките заболявания, за които лечебните заведения са длъжни да обявяват обществени поръчки по закон.   “Действително има известни трудности на пръв поглед – […]

Още информация

Община Ямбол санира блокове с 5.5 млн. лв.

Община Ямбол обяви обществена поръчка за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.   Търгът обхваща четири блока, разделени в отделни обособени позиции.   Договорите с избраните фирми ще бъдат със срок 260 дни.   Оферти се приемат до 20 февруари.   […]

Още информация

Променят закона за обществените поръчки в Румъния

Променят закона за обществените поръчки в Румъния, за да ускорят публичните инвестиции. Поправките в закона са сред основните цели в управляващата програма на новия кабинет, съобщават местни медии.   “Бързо ще сформираме работна група с представители на местните власти и специалисти от министерствата и Националната агенция по обществени поръчки. До 2 седмици те ще се […]

Още информация

Община Чирпан прави пречиствателна станция за 11.8 млн. лв.

Община Чирпан обяви обществената поръчка за проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащи колектори.   Процедурата се финансира от оперативна програма “Околна среда”. Бюджетът й е 11.761 млн. лв. без ДДС.   От кандидатите се изисква да са реализирали минимален общ оборот през последните три години в размер поне на 23 […]

Още информация

БНБ с поръчка за отпечатване на нови емисии български банкноти

БНБ обяви ограничена обществената поръчка за отпечатване и доставка на нови емисии банкноти с номинална стойност 5, 10, 20, 50 и 100 лева.   Прогнозните количества за всички номинали банкноти, нови емисии, за периода 2018–2022 г. са в общ размер на 550 млн. броя.   В надпреварата могат да участват както български, така и чуждестранни […]

Още информация

1 2 3 4
top