НАП обяви търгове за ремонт на автомобили и охрана

търговеНационалната агенция за приходите обяви на сайта си на 2 август две процедури за търгове за възлагане на обществени поръчки.

Първата е със задание „Услуги по сервизно обслужване и ремонт на леки автомобили, предоставени за нуждите на офис Габрово и офис Плевен при ТД на НАП Велико Търново, съгласно обособени позиции №1 и №2″. Втората е за “Oхрана със СОТ на адм. сгради на ТД на НАП Велико Търново, офисите от обхвата й и други сгради и ремонт и поддържане на аудиовизуална и оптична техника в сградата на офис Видин на обособени позиции”.

Пълната документация и всички обществени поръчки и търгове на НАП можете да намерите на страницата на агенцията.

Важно за участниците в търгове за обществени поръчки: от април 2016 година ЗОП допуска представянето на застраховка като алтернатива на банковата и паричната гаранция. Застраховка Финансова Гаранция е иновативен продукт, широко разпространен в Западна Европа, който предлага множество предимства пред банковите гаранции, на адекватна цена. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция на българския пазар. Свържете се с нас, за да Ви предложим подходящата за Вас оферта. 


top