Ремонти за 1 млн. лв. възложил Великотърновският университет, но без обществени поръчки

вту обществените поръчкиПри два одита на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” са установени нарушения на Закона за обществените поръчки.  Проверките са показали, че са възложени ремонтни дейности за около 1 млн. лв. без ДДС без провеждането на обществени поръчки.  Това става ясно от писмен отговор на министъра на образованието и науката  Меглена Кунева до депутат от Велико Търново.

Още миналата година Звеното за вътрешен одит в Министерство на образованието и науката е установило, че през 2014 г. са извършени ремонти на стаи за гости на пети и шести етаж в корпус 5, както и на учебни зали на Великотърновския университет в нарушение на ЗОП. Последвала е проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция.  На 14 януари 2016 г. МОН е уведомено, че възложителят  – ръководството на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”,  в нарушение на ЗОП  е разпоредило извършването на строително-монтажни работи , за които обаче не е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка. А стойността на ремонтните дейности е 971 216 лв. без ДДС.

„За нарушението по време на финансовата инспекция на отговорното длъжностно лице и на ВТУ са съставени актове за установяване на административни нарушения”, пише в отговора си образователният министър.

Инстрейд Застрахователен брокер припомня, че от април 2016 година в Закона за обществените поръчки бе въведена възможността за предоставяне на застраховка вместо банкова гаранция при кандидатстване в търгове и изпълнение на обществени поръчки. Този тип продукти вече се предлагат от три застрахователни компании на българския пазар. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top