Кунева отмени обществената поръчка за 2 млн. лв. за реклама на образованието

КуневаНезабавно спиране на обществената поръчка за сувенири и рекламни материали на стойност 2 050 000 лв., без ДДС, нареди вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева. Търгът беше с предмет „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на МОН”.

„Изключително възмутително е, че процедурата е пусната в мое отсъствие”, коментира Кунева, която е в отпуск. Тя ще поиска от вицепремиера Томислав Дончев и колегите си министри, при които има оперативни програми, да предоставят на МОН информация за добри практики в техните процедури и за размера на средствата, предвидени за рекламни материали и сувенири, съобщават от МОН.

В одобрените дейности по приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” – „Техническа помощ”, са предвидени средства за изработване на рекламни и информационни материали за  популяризиране на Оперативната програма, като се предостави на широката общественост информация за нейните цели, потенциални кандидати, целеви групи и по този начин да се достигне до възможно най-широк кръг от потенциални бенефициенти, обясняват от МОН.

Вчера стана ясно, че просветното ведомство е публикувало обява за открита процедурра за рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка, свързана с изработката и доставката на рекламно-информационни материали и сувенири. Количеството и обемът на изработеното и доставките ще се определят в зависимост от възникналите за срока на рамковото споразумение конкретни потребности от рекламно-информационни сувенири. Прогнозната обща стойност без ДДС беше обявена за възлизаща на  2 050 000 лева.

Финансирането ще се осигурява чрез средства от държавния бюджет, от ЕК, Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и проекти по оперативни програми, по които МОН е бенефициент . Сред артикулите, които възнамеряваха да закупят от МОН бяха 35 100 шапки и 35 050 тениски, 50 луксозни тефтера,  които трябва да са на английски и български езици, а кориците да са от естествена кожа, лазерно гравирани луксозни химикалки – 50 броя, още хиляди химикалки, моливи, тефтери и т.н. В обществената поръчка беше посочено дори закупуването на  50 метални запалки, които да позволят брандиране и да имат кожен калъф. Както и още 100 пластмасови запалки. От документацията не стана ясно дали те щяха да се подаряват на ученици или на техните учители.

Инстрейд Застрахователен брокер припомня, че от април 2016 година в Закона за обществените поръчки бе въведена възможността за предоставяне на застраховка вместо банкова гаранция при кандидатстване в търгове и изпълнение на обществени поръчки. Този тип продукти вече се предлагат от три застрахователни компании на българския пазар. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top