Продължават обществените поръчки по програмата за енергийна ефективност

Въпреки оставката на правителството и неяснотите около формирането на нов кабинет, възлагането на обществени поръчки по програмата за енергийна ефективност на обществени и жилищни сгради продължава. Такива са най-големите обществени поръчки за миналата седмица, според обзора на в. „Капитал“.

Най-голямата поръчка, обявена между 12 и 19 декември, е за 1,29 милиона лева в Ивайловград. Местната община е обявила обществена поръчка за изпълнение на инженеринг на обществени сгради по оперативна програма “Региони в растеж”. Сред сградите, по които ще се работи, са тази на общината, на общинския исторически музей, на районния съд, на районното управление и др. Най-скъпата позиция е за работите по сградата на общинската администрация – 220 хил. Лв. Всяка позиция от поръчката трябва да се изпълни за 365 дни. Крайният срок за получаване на оферти е 10 януари 2017 г. Още 554 000 лв са предвидени за обществена поръчка за подобряване на енергийната ефективност на жилищни сгради в Ивайловград.

1,11 млн. лв са предвидени за подобряване на енергийната ефективност на сгради в Нова Загора. Обществената поръчка е за инженеринг на многофамилни жилищни сгради. Срокът за изпълнение на поръчката е до 1 декември 2018 година, а офертите се подават до 13 януари 2017 година.

Договарянето на всички обществени поръчки е пряко свързано с предоставяне на гаранции за качество и добро изпълнение. Съгласно промените в Закона за обществените поръчки, в сила от април 2016 година, гаранцията може да бъде под формата на парична гаранция, банкова гаранция или застраховка гаранция. Застраховка Гаранция (БОНД) е най-съвременният продукт, предлагащ гъвкавост и изгодни условия както за изпълнителя, така и за възложителя на обществената поръчка. Застраховка Гаранция се предлага на българския пазар от три застрахователни компании чрез Инстрейд Застрахователен брокер. Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top