60 обществени поръчки са неоснователни, установили инспекторите на АДФИ

60 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за 17 185 018 лева са установени от АДФИ. Финансовите инспектори на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) провериха 542 обществени поръчки за 230 890 984 лева.

Това е част от 176-те финансови инспекции, приключени през четвъртото тримесечие на 2016 г. от експертите на Агенцията за държавна финансова инспекция, съобщиха от АДФИ.

80 от инспекциите са по подадени сигнали, а 96 – на база на утвърдения годишен план.

Установените по време на финансовите инспекции вреди са на стойност 4 123 998 лева. От тях са предотвратени вреди за 71 112 лева. Вреди за 559 102 лева са възстановени в рамките на проверките.Установени бяха 61 “индикатора за измама”.

Сред проверените институции през четвъртото тримесечие са Върховният касационен съд, административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Сливен, Плевен и Пазарджик. Проверена е и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в Бургас, както и Държавен фонд “Земеделие”.

Източници: АДФИ (Агенция за държавна и финансова инспекция), News.bg


top