ВАЖНО! До всички клиенти на ЗК Олимпик АД във връзка със сключване на нови полици Гражданска отговорност

Полиците на всички клиенти на Застрахователна компания Олимпик АД ще бъдат прекратени на 17 август

olympic insurance застрахователна компания олимпик

Полиците на всички клиенти на Застрахователна компания Олимпик АД ще бъдат прекратени на 17 август във връзка с отнемането на лиценза на компанията, която е базирана в Република Кипър. Това съобщи официално Комисията за финансов надзор. В тази връзка е въведена извънредна организация за сключване на нови полици на клиентите на Олимпик АД с цел осигуряването на покритие по задължителната застраховка.

Съгласно българското и кипърското законодателство, полиците на клиентите на Олимпик АД ще бъдат прекратени на 17 август след обнародването на решението в държавния вестник на Кипър. Според българското законодателство, подновяването на полица по ГО е възможно след нейното изтичане. Заради създалата се извънредна ситуация е осигурена възможност за предварително издаване на полици по ГО на клиентите на Олимпик АД за срока от 15 до 17 август.

Считано от 15 август, клиентите на компанията могат да се обърнат към всеки застраховател или застрахователен брокер, за да сключат нова застраховка Гражданска отговорност. Новите полици ще влязат в сила от 00,01 ч. на 18 август.

Прекратяването на дейността на Олимпик АД ще засегне около 200 000 клиенти по застраховка Гражданска отговорност. Заплатените премии за неизтеклата част на застрахователните договори, които ще бъдат прекратени, подлежат на връщане в рамките на последващото производство по несъстоятелност в съответствие със законодателството на Република Кипър. Клиентите на ЗК Олимпик ще бъдат уведомени за откритото производство и ще им бъде указан редът и сроковете, в които могат да поискат парите си от застрахователя. По същия начин ще бъдат уведомени и лицата, които са завели щети при застрахователя. Съгласно Кодекса за застраховането Българският гаранционен фонд не покрива (не гарантира) дейността на застрахователи от други държави от ЕС, които извършват дейност в България при правото на установяване. ЗК Олимпик (чрез клона си в България) извършва дейност именно при правото на установяване, съответно Гаранционният фонд не изплаща обезщетения вместо този застраховател, който е със седалище в Кипър. Съгласно чл. 29, буква „с” от Кипърския закон за задължителната застраховка при ползване на моторни превозни средства, Застрахователният фонд в Република Кипър изплаща обезщетения на трети лица, когато щетите са причинени при управление на моторно превозно средство, чийто застраховател е обявен в несъстоятелност.

Припомняме, че движението на МПС без активна Гражданска отговорност е наказуемо по българското законодателство, включително чрез прекратяване на регистрацията на неизрядното МПС. Всички водачи и собственици на МПС са длъжни да осигурят покритие по Гражданска отговорност, включително в текущия случай, когато полиците им се прекратяват при извъредни обстоятелства и без тяхна вина. В противен случай, освен наказанията за шофиране без ГО, шофьорите нарушители ще бъдат длъжни да заплатят всякакви щети, възникнали от причинено от тях ПТП.

Офисите на Инстрейд Застрахователен брокер в цялата страна са на ваше разположение през следващите дни и ще работят на пълен капацитет за осигуряване на застрахователни полици на всички желаещи клиенти. Техните адреси можете да намерите тук.


top