Столична община с поръчка за обновяване на школски басейн и салон

Столичната община обяви обществена поръчка за възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения в 30 СУ ”Братя Миладинови”, район Възраждане. Стойността e 1 534 534,60 лв. без ДДС. Управлениетона риска ще носи точки при формиране на крайната оценка, организацията и начинътна изпълнение на строителството- 40, срокът на изпълнение – […]

Още информация

Ще има нова поръчка за вода от “Въча” в Пловдив

Ще има нова обществена поръчка за предпроектни проучвания за обект “Водоснабдяване на Пловдив и съседните населени места от каскада “Доспат – Въча”. Първият търг е прекратен, защото комисията прецени, че техническите предложения на участниците, подали оферти, имат пропуски.   Четири фирми, все софийски, бяха подали оферти. От Пловдив нито една фирма не е пожелала да […]

Още информация

Община Пловдив дава над 3.2 млн. лв. за гориво

Община Пловдив ще изхарчи над 3, 2 млн. лв. през следващите 2 години за гориво на служебните си автомобили. Това става ясно от обявената от местната управа обществена поръчка.   Избраният изпълнител ще трябва да достави през 2019 и 2020 година до ведомствената бензиностанция на ул. “Модър” в града над 250 000 литра автомобилен бензин […]

Още информация

Предстои обновяване на екопътеките в НП „Пирин”

Предстои обновяване на екопътеките в НП „Пирин”.  Министерството на околната среда и водите обяви обществена поръчка за реконструкция на екопътеките в национален парк “Пирин”. Тя е на стойност 3,3 млн. лв.   Става въпрос за няколко горски пътища на територията на националния парк, попадащи в землищата на различни селища. Поръчката е обособена в няколко позиции, […]

Още информация

Обществената поръчка за превоз на ученици в Пазарджик се провали

Обществената поръчка за превозвач за ученици до 16 години на Община Пазарджик се провали. Защото никоч от кандидатствалите фирми не покри заложените критерии в търга.   В конкурса оферти са подали две дружества. При отварянето на документите им обаче са установени непълноти и несъответствия.   Решението за прекратяване е неокончателно и може да бъде обжалвано […]

Още информация

Община Хасково ще купува електромобил

Община Хасково обяви обществена поръчка за доставка на електрически автомобил. Прогнозната й стойност е 54 166 лв. без ДДС.   Колата трябва да е фабрично нова, неупотребявана и ще е за нуждите на общината.   Миналата година от общината имаха намерение да кандидатстват пред Националния доверителен екофонд за закупуването на два електромобила. Идеята беше колите […]

Още информация

1 2
top