Какви са видовете БОНДС според тяхното предназначение?

  • Застраховка на гаранция за добро изпълнение
  • Застраховка на гаранция за поддръжка
  • Застраховка на гаранция за авансово плащане
  • Застраховка на гаранция за участие в търг

top