МОН обяви обществени поръчки за 140 000 лв

обществени поръчкиМинистерството на образованието и науката е обявило обществени поръчки за 140 000 лв към момента, сочи преглед на обществените поръчки на ведомството. Още две поръчки на приблизително същата стойност вече се изпълняват. Всичките четири обществени поръчки са свързани със създаването на регистри и подобряването на информационната система на ведомството.

В момента се набират оферти за Актуализация на Регистъра на висшите училища в България. За целта ще бъдат платени близо 70 000 лв. Регистърът трябва да даде актуална информация за основните звена на университетите, филиалите им, откритите професионални направления и специалности, както и препоръки за процедурите за акредитация и за оценяване на проекти и др.

Заедно с това министерството е обявило още една поръчка за малко над 70 000 лв за създаване на географска информационна система за визуализиране на мрежата от детски градини у нас. Системата трябва да поддържа актуална информация, както за детските градини, но така също и за броя на пътуващите деца с осигурен безплатен транспорт. Целта е подобряване на работата на междуведомствените комисии, които ежегодно актуализират списъците на защитените и средищните детски градини, става ясно от заданието на поръчката, изготвено от МОН.

Сред вече изпълняващите се поръчки са за система за управление и контрол на недвижимата собственост и за надграждане на съществуващата информационна система на образованието. И двете са на стойност около 70 000 лв.

Важно за участниците в търгове за обществени поръчки: от април 2016 година ЗОП допуска представянето на застраховка като алтернатива на банковата и паричната гаранция. Застраховка Финансова Гаранция е иновативен продукт, широко разпространен в Западна Европа, който предлага множество предимства пред банковите гаранции, на адекватна цена. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция на българския пазар. Свържете се с нас, за да Ви предложим подходящата за Вас оферта. 


top