ТОП 5 на най-големите обществени поръчки през изминалата седмица

поръчкиПоддръжка на специализирани автомобили за превоз на кучета, реконструкция на пловдивска детска градина и котелно помещение за бежанците в Харманли са част от най-големите обществени поръчки за изминалата седмица, пише „Капитал”.  Ето топ 5:

 

2,62 млн. лв. за доставка и поддръжка на специализирани автомобили за превоз на кучета

 

Обществена поръчка за доставка и гаранционна поддръжка на специализирани автомобили за превоз на кучета за 2,62 млн. лв. обяви Дирекция “Управление на собствеността и социални дейности” към Министерството на вътрешните работи. Нужни ще са около 90 автомобила, а  максималният брой на операторите за рамковото споразумение е три. Техническите показатели са три: гаранционен срок за проява на фабрични дефекти, за лаковото покритие, за перфорация от корозия. Продължителността на поръчката е две години, като има опция за удължаване с още 12 месеца при осигурен финансов ресурс. Срокът за подаване на оферти е 27 септември.

 

1 млн. лв. за реконструкция на детска градина в община Пловдив

 

Кметът на район “Южен” обяви поръчка за разширение, пристройка и реконструкция на детска градина в УПИ ІІ-534.894, обединено детско заведение, кв. 39а. Кандидатите трябва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 1 млн. лв. общо за последните две приключили финансови години. Към момента на стартиране на обществената поръчка е осигурено частично финансиране и възложителят разполага с финансов ресурс в размер на 100 000,00 лева с ДДС. Продължителността на поръчката е 270 дни, а срокът за подаване на оферти е 26 септември.

 

1,82 млн. лв. за реконструкция на две улици в град Раковски

 

Обществена поръчка за реконструкция на две улици – ул. “Райко Даскалов” и ул. “Христо Ботев” обяви община Раковски. Целта е да изграждането на улична настилка и повърхностно отводняване. Общата дължина за ремонтиране по ул. “Райко Даскалов” е 1.9 км, а за ул. “Христо Ботев” се предвиждат двустранно тротоари с обща дължина от двете страни на улицата 712 м. За да участват, кандидатите трябва да има реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 1.5 млн. лв. общо за последните две приключили финансови години и да притежават валидна застраховка за професионална отговорност за извършване на СМР в размер на 100 хил. лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи четвърта категория или еквивалент. Продължителността на поръчката е 6 месеца, а срокът за подаване на оферти е 20 септември.

 

1,28 млн. лв. за ремонт на път в община Крумовград

 

Поръчка за строително-монтажни работи на обект: “Реконструкция на съществуващ общински път KRZ2212/III-509, Токачка-Крумовград/Скалак-Къклица-Лимец-Малък Девесил-KRZ1220 от км 0+000 до км 2+105” обяви община Крумовград. Предвидени са почистване на строителната площадка, земни работи, пътни работи, асфалтови работи, изграждане на тротоари в зоната на махала “Победа”, отводняване, пътни принадлежности. Продължителността на поръчката е три месеца, а срокът за подаване на оферти е 21 септември.

 

765 хил. лв. за рекултивация на депо за битови отпадъци в Криводол

 

Община Криводол обяви поръчка за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци. Съществуващото общинско сметище за битови отпадъци се намира в землището на град Криводол, местност Край село. Предвидено е депото да бъде рекултивирано, а разпръснатите отпадъци – прибутани в границите на сметището. Депонираните отпадъци са разположени върху площ от 19.327 дка, а площта на проектираното сметищно тяло е 11.056 дка. Най-голямата дебелина на депонираните отпадъци е 2 метра, като общият обем на натрупаните отпадъци е 32 856 куб. м. Поръчката е с продължителност четири години, а оферти се приемат до 20 септември.

 

875 хил. лв. за строителство на котелно помещение в Харманли

 

Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет обяви поръчка за проектиране и строителство на котелно помещение, топлопреносна мрежа и вътрешна отоплителна и водна инсталация в корпуси 1, 2 и 3 в регистрационно-приемателния център в град Харманли. Поръчката включва проектиране на котелна централа, вътрешни отоплителни инсталации, топлопреносна мрежа, строително–монтажни работи. Участниците трябва да са изпълнили най-малко едно проектиране и строителство с подобен предмет и обем на този на поръчката през последните 5 г. Крайната дата за изпълнение на поръчката е 14 декември, а оферти се приемат до 21 септември.

 

Инстрейд Застрахователен брокер припомня, че от април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка. Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.


top