Нови правила при офертите за обществени поръчки до 2 седмици

обществени поръчкиНови правила при офертите за обществени поръчки ще бъдат въведени до две седмици. До тогава  правителството ще приеме постановление, с което ще въведе промени при разглеждането и оценяването на оферти, сключването на договорите при провеждане на процедура за избор на изпълнител, с публична покана по проекти, които са финансирани от европейските фондове. Проектът на постановление вече е публикуван за обществено обсъждане.

Министерски съвет ще приеме и наредба, която урежда администрирането на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове. Приемането на новите нормативни актове се налага заради приетия нов Закон за европейските фондове.

С новата нормативна уредба за публикуване на публичните покани и кандидатстването в процедурите чрез ИСУН ще бъде постигнато значително намаляване на административната тежест на всички нива в системата, смята вицепремиерът по еврофондовете Томислав Дончев.

Наредбата за администриране на нередностите по европейските фондове  предвижда администрацията да отговоря на подаден сигнал до три месеца, като  сигнали за нередности по еврофондовете ще могат да се подават и анонимно. Сигналите за нередности над 10 хил. евро ще се предават и на европейската служба за борба с измамите с фондове ОЛАФ.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.

 


top