Уеднаквяват практиките по обществените поръчки

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8Методически съвет от експерти от три институции ще уеднакви практиките по обществените поръчки. Председателят на Сметната палата, изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки и директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция са утвърдили правила за работата на съвета, съобщи Сметната палата.

“Работата на Съвета ще позволи на институционално ниво синхронизирано да работим за единна методология, да преодолеем противоречивото прилагане на законодателството в областта на възлагането на обществените поръчки, изобретателността на нарушителите, негативните и корупционни практики”, каза председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

Съветът ще работи в състав от председател и 9 членове, по трима представители от Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за държавна финансова инспекция под председателството на изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки.

“По моя преценка трите институции работят все по-добре във взаимодействие една с друга  и създаденият Методически съвет  е допълнителен инструмент, с който да се засили контролът над обществените поръчки“, каза директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция Венцислав Георгиев.

Съветът е създаден с цел да се осигури координация и унифициране на контролните практики на органите за предварителен и последващ контрол по Закона за обществените поръчки и звената за вътрешен контрол в организациите на възложителите. Неговите основни задачи са свързани с разработване на проекти на насоки за прилагане на законодателството по обществени поръчки при установени противоречиви практики при дейността на контролните органи, както и при възникнали въпроси в дейността на управляващите органи по оперативни програми и постъпили запитвания от възложители.

Методическият съвет ще обсъжда теми, касаещи прилагането на законодателството по обществени поръчки, ще предлага на ръководствата си да вземат съответни решения, след което те ще се прилагат в методологията и контрола и от трите институции. За възложителите това означава, че ще могат да разчитат на еднопосочно поведение от страна на тези, които ги контролират.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.


top