Изборът на сметопочистваща фирма в Суворово отмени КЗК

%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%82Изборът на фирма за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на община Суворово, Варненско, отмени Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Решението е в отговор на жалба от варненската фирма „Технокар“, която е един от участниците в обществената поръчка.

Оплакването гласи, че решението на кмета на Суворово Павлин Параскевов за класиране на участниците и определяне на изпълнител – „БКС гр. София“ ООД, е незаконосъобразно поради допуснати редица съществени нарушения на процедурата и Закона за обществените поръчки, както и на предварително обявените условия в конкурса.

Процедурата е открита през април, а за нея са подадени 4 оферти. Освен вече споменатите две фирми са кандидатствали „ЗАУБА“ АД и „ЗМБГ“ АД. Най-ниското ценово предложение е направено от варненската фирма, която е оспорила избора – 36,15 лв./тон отпадъци. Избраният изпълнител е предложил цена от 50 лв./тон, останалите двама участници са оферирали съответно 174 и 164,90 лв./тон. След като комисията е отхвърлила последните двама кандидати, е поискала от „БКС гр. София“ ООД и „Технокар“ ЕООД подробна обосновка за начина на образуване на предлаганата цена. И двете фирми са я представили, но комисията е преценила, че формирането на цената при варненската фирма се базира на нереалистични показатели.

След анализ на работата на комисията КЗК връща процедурата на етап разглеждане на писмени обосновки. Решението й може да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.

 


top