30 млн. лв. за доставка на двигатели за Миг-29 ще даде МО

%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0Покана за доставка за 30 млн. лева без ДДС на четири нови и шест ремонтирани двигателя за руските изтребители МИГ-29 към „Авиостарт“ ООД отправи Министерството на отбраната, сочи обявление от 18 октомври в регистъра на обществените поръчки.

През април ведомството обяви обществена поръчка, която беше преустановена, след което беше взето решението да се премине към пряко договаряне.

В обявлението се посочва, че при доставката е допустимо двигателите да бъдат произведени или ремонтирани след подписване на договора.

В мотивите за избор на процедура се казва, че осигуряването на летателната годност на самолетите МиГ-29 от състава на ВВС е от изключителна важност за националната сигурност и отбраната на страната.

Налице е спешна потребност от сключване на договори за осигуряване на двигатели и са налице обстоятелства от изключителна спешност: в периода март-май 2016 г. е изтекъл удълженият от ВВС ресурс на част от двигателите, а междуремонтният ресурс на останалите двигатели ще бъде поетапно изразходен през втората половина на годината. Броят на изправните самолети ще намалява непрекъснато и ще бъде крайно недостатъчен за безаварийна подготовка на летателния състав, пише още в мотивите.

При първия търг подадените оферти не са отговаряли на предварително обявените от възложителя изисквания, поради което процедурата е била прекратена.

„Авиостарт“ ООД е единственият участник, преминал критериите за подбор на възложителя и допуснат да участва в договарянето в предишната ускорена процедура.

„Неизползването на хипотезата на неотложно възлагане на поръчката поради изключителните обстоятелства предполага неосигуряване за неопределен период от време с авиационни двигатели, респективно ВВС няма да могат да поддържат самолетите МиГ-29 в летателна годност. Това ще доведе до затруднено и недостатъчно обучение на летателния състав, висок риск от възникване на авиационни инциденти и катастрофи с опасност за живота и здравето на хората, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната“, се казва още в мотивите.

Решението може да бъде обжалвано през КЗК.

Дружеството „Авиостарт“ ООД е с предмет на дейност търговски превози по въздуха на пътници и товари или други въздухоплавателни услуги; външнотърговска и външноикономическа дейност, представителство, посредничество, комисионерство, лизинг, маркетинг и консултантски услуги основно в областта на авиационния бизнес.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.

 

 


top