Ще изграждат воден цикъл в Община Асеновград

%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0С воден цикъл за 106 млн. лева ще се сдобие Община Асеновград. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Асеновград Емил Караиванов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 80 млн. лв. за изграждане на водния цикъл на града. Проектът се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  А изпълнението на строителните дейности може да започне в най-кратки срокове, защото общината вече е провела обществените поръчки и е избрала изпълнители за осъществяване на предвидените дейности по проекта.

„Този договор дава старт на най-големия проект, реализиран някога в Асеновград. Общата му стойност е 106 млн. лв. Отдавна се подготвя, но заради спирането на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ нямаше техническа възможност да бъде изпълнен в стария програмен период“, каза министър Василева.

Новото съоръжение ще обслужва близо 55 000 жители. Проектът включва изграждане и рехабилитация на 27 км водопровод и канализация. ВиК мрежата на града е силно амортизирана, а загубите на вода достигат 53%. Чести са и авариите по канализацията, което води до замърсяване на почвите и водите. С рехабилитацията на водоснабдителната и канализационната система ще се предоставят качествени услуги на населението и бизнеса.

От април 2016 година задължителната гаранция, която изпълнителите на обществени поръчки трябва да представят, може да е под формата на застраховка, припомня Инстрейд Застрахователен брокер.   Застраховка Финансова гаранция е инструмент, широко използван в Европейския съюз и други страни, тъй като има ред предимства пред паричната и банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага Застраховка Гаранция от самото начало. Свържете се с нас, за да ви дадем подробности и оферта.


top