Кои са най-големите обществени поръчки тази седмица?

Система за видеонаблюдение, център за обработка на нарушения, доставка на хардуер и софтуер са сред най-големите обществени поръчки през изминалата седмица. Това сочи класация на „Капитал”.

Платформа за системи за видеонаблюдение и обмен на информация за 6.5 млн. лв.

 

Дирекция “Комуникационни и информационни системи” към МВР обяви обществена поръчка за осигуряване на единна платформа за интегриране на системи за видеонаблюдение и обмен на информация. Поръчката включва изграждане на интегрирано решение за сигурност, осигуряващо управлението на ресурси и интеграция с регистри и системи за видеонаблюдение.
Продължителността на изпълнение на поръчката е 9 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 24 август 2017 г.

 

Център за обработка на нарушенията към МВР за 4.8 млн. лв.

 

Министерството на вътрешните работи обяви обществена поръчка за изграждане на единен център за обработка на нарушенията (ЕЦОН). Основната цел на поръчката е проектиране, доставка, изграждане, оборудване и поддръжка на необходимия технологичен ресурс и всички компоненти и системи за надеждното функциониране на центъра. С това се цели да се постигне централизирана и автоматизирана обработка на нарушенията, регистрирани в системата. Както и намаляване влиянието на субективния фактор при отчитане на нарушенията съгласно Закона за движение по пътищата . А също и повишаване събираемостта на финансовите средства от наложените глоби, свързани с нарушенията, обработени в рамките на системата. Крайният срок за подаване на оферти е 24 август 2017 г.

 

Доставка на хардуер и системен софтуер за 4.18 млн. лв.

 

Министерството на вътрешните работи обяви обществена поръчка за доставка на хардуер и системен софтуер във връзка с обмена на информация с държавите – членки на ЕС, по “Фонд за безопасност на движението”.  Поръчката трябва да се изпълни за 270 дни. Оферти могат да се подават до 23 август 2017 г.

 

Инженеринг на сградата на общинска администрация в Благоевград за 2.77 млн. лв.

 

Община Благоевград обяви обществена поръчка за инженеринг (проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор) на сградата на общинската администрация в Благоевград. Процедурата е по  проект “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради”, финансиран по ОП “Региони в растеж”. Продължителността на изпълнение на поръчката е 275 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 18 август 2017 г.

 

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в кв. “Подуяне” в София за 2.1 млн. лв.

 

Столична община, район Подуяне, обяви обществена поръчка за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с “Националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради”. Поръчката е разделена на шест позиции, като участниците могат да подават оферти само за една. Поръчката трябва да бъде изпълнена за максимум 120 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 23 август 2017 г.

 

Рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Шишманци, общ. Раковски за 1.9 млн. лв.

 

Община Раковски обяви обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с рехабилитация на водопроводната мрежа на територията на с. Шишманци. Реконструкция на водопроводна мрежа включва изграждане на три главни клона, изпълнение на сградни водопроводни отклонения и монтиране на спирателни кранове, противопожарни хидранти и други. Продължителността на изпълнение на поръчката е 10 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 21 август 2017 г.

 

Доставка на лекарства за Специализираната болница за активно лечение и хематология в София  за 1.5 млн. лв.

 

“Специализирана болница за ативно лечение на хематологични заболявания” ЕАД – гр. София, обяви обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти. Поръчката включва 15 позиции. Цената е единственият критерий за подбор на офертите. Продължителността за изпълнение на доставката е 18 месеца. Крайният срок за подаване на офертите е 29 август 2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top