Поръчка за ремонт на сградата на Щаба на Военно училище обяви МО

Обществена поръчка за ремонт на сградата на Щаба на Военното училище в Шумен обяви Министерство на отбраната. Стойността е 441 660 лева без ДДС.

 

Предвижда се основен ремонт на покрива на сградата. Както и ремонт на фасадите на сградата, поставяне на топлоизолация, нова фасадна мазилка.

 

Поръчката включва още подмяна на съществуваща дървена дограма с нова от PVC и подмяна на съществуващи входни врати с нови. Както и поставяне на решетки на прозорците на помещенията на обособените зони за сигурност.

 

Предвидена е подмяна на сградната водопроводна инсталация, както и изграждане на противопожарна, противообледенителна и мълниезащитна инсталация.

 

Има точни изисквания към цветовете на мазилката. Определените два тона на кафявото са много близки до настоящите.

 

Максималният срок на изпълнение на дейностите е 250 дни.

 

Оферти се приемат до 29-ти август. Предложенията на участниците пък ще бъдат отворени на 4 септември.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top