Автоматична бариера слагат на входа на парка на НДК

Автоматична бариера ще бъде монтирана на входа на парка на НДК. Това става ясно от обществена поръчка за „Доставка и монтаж на автоматична бариера на входа на парка на НДК“ обявена от Столична община. Стойността й е 91 520 лева без ДДС.

 

Във връзка с осигуряване и гарантиране на сигурността по време на провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз е необходимо поставянето на физически прегради. Които да възпрепядстват навлизането на превозни средства в района около НДК.

 

Продължителността на изпълнение на обществената поръчка е 90 дни. Оферти се приемат до 25 септември.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top