Виж най-големите поръчки за миналата седмица

Възстановяване на проектна скорост Реброво-Своге, саниране на школа и доставка на храна за столична болница са сред най-големите обществени поръчки през миналата седмица. Това сочи класация на „Капитал”.

 

Възстановяване на проектна скорост Реброво – Своге за 12.9 млн. лв.

 

Държавно предприятие “Национална компания Железопътна инфраструктура” обяви обществена поръчка за възстановяване на проектната скорост в междугарието Реброво – Своге, път № 2 в отсечката от км 24+589 до км 32+573. Общата дължина на участъка е 7984 м. В рамките на поръчката трябва да се изготви работен проект и да се изпълнят строително-монтажните работи. Поръчката трябва да се изпълни за 240 дни. Оферти могат да се подават до 3 ноември 2017 г.

 

Енергийна ефективност на учебни заведения в Петрич за 4.5 млн. лв.

 

Община Петрич обяви обществена поръчка за основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект “Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото дворно пространство в училища и детски градини в град Петрич”. Проектът се финансира по оперативна програма “Регионално развитие”. Търгът е разделен на четири позиции, всяка за по един обект, но кандидатите могат да подават оферти само по една от тях.  Всяка от позициите трябва да се изпълни в срок между 150 и 300 дни. Оферти могат да се подават до 12 октомври 2017 г.

 

Доставка на храна за УМБАЛ “Иван Рилски” за 2 млн. лв.

 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Иван Рилски” в София обяви обществена поръчка за доставка на готова храна за лежащо болни и дежурен персонал. В рамките на търга е необходимо доставяне на готова храна за приблизително 400 болни и приблизително 45 дежурен персонал дневно. От предложените от възложителя варианти на менюта и пакети за дежурен персонал ще се избират варианти за изготвяне на седмичното меню. Доставките ще се извършват ежедневно по заявки съгласно нуждите на лечебното заведение. Изготвеното седмично меню ще се заявява от страна на възложителя една седмица предварително. Поръчката ще се изпълнява в рамките на две години. Крайният срок за подаване на оферти е 10 октомври 2017 г.

 

Развитие и обслужване на информационна система на БНБ за 1.38 млн. лв.

 

Българската народна банка обяви обществена поръчка за развитие и абонаментно обслужване на информационната система “Единно хранилище на данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН)” в БНБ. В рамките на търга трябва да се изпълни проектиране, разработка и внедряване на подобрения, изменения и допълнения към информационната система, както и безплатна гаранционна поддръжка на тези актуализации. Освен това ще се изпълни и абонаментно обслужване на информационната система, като то ще се осъществява в обем – период от три години, като това е ориентировъчно на този етап. Поръчката ще трябва да се изпълнява в рамките на 36 месеца. Крайният срок за подаване на оферти е 10 октомври 2017 г.

 

Доставка на системи за практическо обучение за Медицински университет във Варна за 1.37 млн. лв.

 

Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” в град Варна обяви обществена поръчка за доставка на системи за практическо обучение на студенти и специализанти за достигане на специфични диагностични, процедурни и терапевтични техники, използвайки комбинация от симулатори и техния софтуер. Поръчката трябва да се изпълни в рамките на 18 месеца. Оферти могат да се подават до 10 октомври 2017 г.

 

Ремонт на детска градина в Цар Калоян за 515 хил. лв.

 

Община Цар Калоян обяви обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи за обновяване на целодневна детска градина в града. В рамките на поръчката ще се изпълнят дейности по топлоизолация и подмяна на дограма, изграждане на пет броя детски площадки в дворното пространство на детската градина, подмяна на електрическа инсталация и други. Поръчката трябва да се изпълни в рамките на 120 дни. Крайният срок за подаване на оферти е 9 октомври 2017 г.

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top