Отново спряха поръчката за тунел „Железница”

Отново Агенция „Пътна инфраструктура“ спря обществената поръчка за строителството на тунел „Железница“ на АМ „Струма“. Този път причината е, че са нанесени промени в документацията по търга, заради което има забележка от Агенцията за обществени поръчки. Срокът за обжалване на решението за прекратяване е 10 календарни дни.

 

„Извършените промени в документацията на обществената поръчка бяха наложителни и извършени в допустимия срок по закон. Агенцията по обществените поръчки е счела, че те ще променят първоначално обявените условия пред участниците и поради тази причина е необходимо да прекратим процедурата и да я стартираме наново с вече нанесените корекции” коментира председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Дончо Атанасов.

 

„Забавянето в рамките на две седмици е допустимо при реализацията на проекта, в сравнение с възможна корекция за сметка на държавния бюджет”, добави той.

 

АПИ има готовност веднага след влизане в сила на решението за прекратяване на поръчката, да стартира нова процедура за провеждането на обществена поръчка за проектиране и строителство на тунел „Железница”.

 

АПИ стартира откритата процедура за строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 тунел „Железница“ на 1 септември 2017 г. Индикативната стойност на поръчката е 250 млн. лв. без ДДС. Кандидатите можеха да подават офертите си до 19 октомври т. г.

 

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

 

Обществената поръчка е в 3 обособени позиции – за тунела, който ще е около 2 км и ще бъде най-дългият досега изграждан у нас, и за пътя преди и след съоръжението.

 

Поръчката е обособена в три позиции, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на ОПТТИ 2014-2020 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top