Кои са най-големите публични търгове през седмицата?

Кои са най-големите публични търгове, обявени през седмицата? Изграждане на нова зала в музикалното школо в Котел и строителство на колектор в Минерални бани са сред тях. Вижте кои са останалите според класацията на „Капитал”.

 

Нова зала в музикалното училище “Филип Кутев” в Котел за 2.7 млн. лв.

 

Министерството на културата обяви обществена поръчка за реконструкция и изграждане на нова многофункционална зала на Националното училище за фолклорни изкуства (НУФИ) “Филип Кутев” в Котел. Проектът включва изграждане на нова спортна и многофункционална зала – Блок №5 от комплекса на училището и преустройство и реконструкция на помещения, разположени в съществуващите сгради на училището. Прогнозната стойност на поръчката е 2.7 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 3 септември 2018 г. Оферти могат да се подават до 17 ноември 2017 г.

 

Строителство на колектор в община Минерални бани за 2.4 млн. лв.

 

Община Минерални бани обяви поръчка за изграждане на довеждащ колектор и ПСОВ в с. Боян Ботево и довеждащ колектор от с. Ангел войвода до съществуващата канализация на с. Боян Ботево. Прогнозната стойност на поръчката е 2.4 млн. лв. без ДДС. Критерият за избор на изпълнител е цената. Крайният срок за подаване на оферти е 8 ноември 2017 г.

 

Компютри за Българската армия за 1.7 млн. лв.

 

Министерството на отбраната обяви поръчка за доставка на компютри за нуждите на армията. Тя е за настолни и преносими, като обхваща периода от 2017 до 2019 г. Прогнозната стойност на поръчката е 1.76 млн. лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на офертите е 14 ноември 2017 г.

 

Превоз в община Кърджали за 1.55 млн. лв.

 

Община Кърджали обяви поръчка за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортна схема от квотата на общината. Квотата е разпределена в 12 пакета и 13 самостоятелни линии. Оферти могат да се подават до 14 ноември 2017 г.

 

Лекарства за “Комплексен онкологичен център – Пловдив” за 1.3 млн. лв.

 

“Комплексен онкологичен център – Пловдив” обяви поръчка за доставка на лекарства. Тя е разделена на отделни позиции и няма ограничение за кандидатстване. Прогнозната стойност на поръчката е 1.3 млн. лв., а критерият за избор – цената. Крайният срок за подаване на оферти е 20 ноември 2017 г.

 

Ремонт и поддръжка на студентските общежития на УНСС за 1.5 млн. лв.

 

Университетът за национално и световно стопанство в София обяви обществена поръчка за текущи ремонти и денонощно 24-часово аварийно поддържане на всички части на студентските общежития и столове на учебното заведение. Обекти за изпълнение са 12 студентски общежития блокове и студентски стол № 33. Текущите ремонтни работи се възлагат на изпълнителя чрез заявки от възложителя. Плановите ремонти се възлагат с писма, в които се определят ориентировъчни количества и стойности с описание на вида и мястото на ремонта. Прогнозната стойност на поръчката е 1.5 млн. лв. без ДДС.  Крайният срок за подаване на оферти е 16 ноември 2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top