Министерство на туризма с поръчка за единна система за информация

Министерство на туризма пусна обществена поръчка за “Проектиране и разработване на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) и система -Регистър за настаняване”.

 

Целта е в реално време да бъдат свързани регистрите на хотели и Министерството на туризма с МВР, НАП и общините.

 

Всички институции ще имат нужното ниво на достъп за събирането на данните, които са им необходими.

 

Очаква се след стартирането на системата да се повишат приходите в туризма, ограничаването на сивия сектор, реалното отчитане на броя пребиваващи в хотелите.

 

Търгът за ЕСТИ беше обявен през 2016 г., но беше прекратен заради обжалвания. Междувременно бе създадена Държавна агенция “Електронно управление”, което наложи съгласуване на документацията преди старта на новата процедура.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top