4 млн. лв. за коледна украса във Варна до 2021 г.

4 млн. лв. без ДДС ще вложи Oбщина Варна за “техническа поддръжка и изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на общината. Това става ясно от обявена обществена поръчка за периода до 2021 г.

 

Изпълнението на обществената поръчка включва текущата поддръжка, експлоатация и поддържане на 46 обекта с изградено ефектно и архитектурно осветление на територията на общината. 33 от тях са със статут на културна ценност.

 

Фирмата, спечелила търга, ще има грижата за монтажа и демонтажа на наличната коледна и новогодишна украса, изработка, монтаж и демонтаж на нова коледна и новогодишна украса, изграждане на ефектно, архитектурно осветление и коледна украса на територията на община Варна.

 

Оферти се приемат до 28 декември 2017 г.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top