Столична община санира 2 училища в район „Витоша”

Столична община обяви обществена поръчка за саниране на две училища в район „Витоша”.

 

В сградата на 2 СУ „Академик Емилиян Станев” ще се извършва топлинно изолиране на външни стени, покриви и подовете, както и подмяна осветлението. Стойността на дейностите е 461 858.67 лв. без ДДС. Продължителността е 120 дни. Оферти могат да се подават до 1 февруари 2018 година.

 

В 86 ОУ „Св.Климент Охридски” в с. Владая предстоят строително-монтажни дейности за изпълнение на мерките за подобряване на енергийната ефективност. Предвижда се топлинно изолиране на външни стени, покриви, и подове Ще бъде сменена дограмата, както и осветлението. Предвижда се също рехабилитация на отоплителната инсталация. Стойността на дейностите е 486 794.19 лв. без ДДС. Продължителността е 120 дни. Оферти се приемат до 29 януари 2018 година.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top