Фирми-кандидатки по поръчка обжалват класирането пред КЗК

Фирми-кандидатки по обществена поръчка на община Дупница обжалват пред КЗК решението за обявяване на класирането. Поръчката е за доставка на информационни табла, изграждане  и въвеждане на системи за контрол на обществения транспорт, част от големия проект за „Интегриран градски транспорт“. Стойността на поръчката е 647 045 лв.

 

Двете фирми участват в различни позиции по обществената поръчка, но са отстранени, тъй като не отговарят на предварително обявените условия, се посочва като мотив в решението.

 

Няма искания за налагане на временни мерки.. Жалбите са входирани на 2 януари в КЗК.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top