Обновяват централната пешеходна зона във Видин

Обновяват централната пешеходна зона във Видин. Общината обяви обществена поръчка за строително-монтажни работи по проект “Основна реконструкция на централна пешеходна зона”.

 

С бюджет от над 9.1 млн. лв. до 31 май 2019 г. ще бъдат обновени пространството пред сградите на театъра, Художествената галерия, площад “Бдинци”. Както и зоната пред Съдебната палата, ул. “Търговска”, площадът пред СОУ “Цар Симеон Велики” и пространството пред музей “Конака” до ул. “Райна Княгиня”.

 

Водещ критерий за оценка ще бъде качеството на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката (тежест 60%), а останалото ще зависи от цената.

 

Оферти се приемат до 12 февруари.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top