Община Разград строи 5 забавачки

Община Разград обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на сградите на 5 детски градини в града. Предвижда се още рехабилитация и оборудване на дворното пространство и извършване на авторски надзор.

 

Предвидени са общо 2.542 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е до края на ноември 2019 г.

 

Оферти се приемат до 9 февруари.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top