Министерство на здравеопазването купува лекарства за 21.4 млн. лв.

Министерство на здравеопазването обяви конкурс за доставка на лекарствени продукти за 2018 г.

 

Медикаментите  се отпускат по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за лечение на пациенти със СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, както и синдром на зависимост.

 

Поръчката включва 32 обособени позиции. Общият бюджет надхвърля 21.4 млн. лева.
Оферти се приемат до 13 февруари.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top