МВР с поръчка за мобилни рентгенови системи за 8.8 млн. лева

МВР обяви обществена поръчка за доставка на мобилни рентгенови системи за сканиране на контейнери и превозни средства. Прогнозната стойност на три такива устройства е 8.8 млн. лв. без ДДС. Те ще бъдат монтирани върху автомобили.

 

Изпълнителят на поръчката ще трябва също така да тества и въведе в експлоатация рентгеновите системи, да обучи съответните служители, както и да осъществява последваща техническа поддръжка. Всичко това е необходимо да бъде извършено за срок от 6 месеца.

 

Оферти се приемат до 22 януари.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top