Община Ямбол санира блокове с 5.5 млн. лв.

Община Ямбол обяви обществена поръчка за проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

 

Търгът обхваща четири блока, разделени в отделни обособени позиции.

 

Договорите с избраните фирми ще бъдат със срок 260 дни.

 

Оферти се приемат до 20 февруари.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.

 


top