Община Русе пусна поръчка за материали за 5 общински дружества

Община Русе обяви обществена поръчка за доставката на различни материали за нуждите на пет общински предприятия. Това са “Комунални дейности”, “Паркстрой”, “Русе арт”, “Спортни имоти” и “Обреден дом”.

 

При определянето на изпълнители за различните доставки с 60% тежест ще бъде предлаганата цена, а останалото ще зависи от сроковете на изпълнение.

 

Общият бюджет е 6.566 млн. лв. без ДДС.

 

Фирмите ще могат да кандидатстват в конкурса до 23 февруари.

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Гаранцията за изпълнение на обществената поръчка може да бъде парична, банкова или застраховка. При Застраховка гаранция не се блокират средства в банка. Освен това, дори може да се получи по-добра цена от банковата гаранция. Инстрейд Застрахователен брокер предлага на българския пазар Застраховка Гаранция (БОНД). Свържете се с нас за професионална консултация и оферта.


top